Mitä Suomen lainsäädäntö sanoo mopolla ajamisesta?

Mitä Suomen lainsäädäntö sanoo mopolla ajamisesta?

Mopo, joka on ennen tunnettu myös nimellä moottoripolkupyörä ja mopedi, on Suomen lain mukaan kaksi- tai kolmipyöräinen ajoneuvo, jonka sylinteritilavuus on maksimissaan 50 kuutiosenttimetriä tai 4kW, jos kyseessä on sähkömoottori. Rakenteellinen nopeus saa olla maksimissaan 45 km/h. Tätä tehokkaammat ajoneuvot lukeutuvat joko kevyt moottoripyöriin tai moottoripyöriin. Mopokortin voi ajaa 15 vuotta täyttänyt henkilö, joka läpäisee teoria- sekä ajokokeen, ja saa näin AM-luokan ajo-oikeuden. Ylemmän tason ajo-oikeuden (A1, A tai B) suorittanut henkilö saa myös ajaa mopoa. Myös kaikki ennen vuotta 1985 syntyneet ovat saaneet automaattisesti mopon ajo-oikeuden täytettyään 15 vuotta, minkä vuoksi heidän ei tarvitse erikseen hankkia mopokorttia.

Ensimmäinen päivä heinäkuuta 2018 Suomen eduskunnan hyväksymä laki ajokorttiuudistuksesta kaikkia ajoneuvoja kohtaan astui voimaan. Laissa siirrettiin sääntelyn painopistettä koulutuksesta ajokokeeseen, toisin sanoen, pakollista teoriakoulutusta vähennettiin entisestä kuudesta nykyiseen neljään tuntiin. Tästä seuraa, että painopiste on siirtynyt oppilaan henkilökohtaisen tarpeen mukaan määräytyvään lisäopetukseen. Toisin kuin lakivalmistelun alkuvaiheessa vaikutti, liikenne- ja viestintävaliokunta teki lopulta päätöksen, että mopokortin ajokoe ei tule monimutkaistumaan ja kallistumaan. Mopokortin hinta tuleekin luultavasti pikemminkin laskemaan kuin nousemaan, sillä lakivalmistelussa päätettiin säilyttää nopea ja suppea käsittelykoe. Muita uudistuksia ovat esimerkiksi älypuhelinsovelluksessa toimiva mobiiliajokortti, joka ajaa saman asian nykyisen muovikortin kanssa.

Mopo ja ajokorttiopetus

Uuden lakimuutoksen myötä kaikki, jotka suorittavat mitä tahansa ajokorttia ensimmäistä kertaa, käyvät neljän tunnin teoriaopetuksen liikenteen perusteista. Tämän lisäksi mopo- ja mopoautokortin saamiseksi ei vaadita enää muunlaista ajo-opetusta. Uusi laki korvasi vuonna 2011 säädetyn lain, jolloin kolmen tunnin ajoharjoittelu tehtiin pakolliseksi. Ajo-opetusta on edelleen mahdollista saada, jos kuljettaja kokee sitä tarvitsevansa. Tämä ajo-opetus on suositeltavaa siinä mielessä, että mopokortin suorittajan on edelleen läpäistävä sekä käsittely- että teoriakoe saadakseen ajokortin. Käsittelykokeen ei tarvitse sisältää liikenteessä ajoa. Tällä säädöksellä haluttiin mahdollistaa se, että myös pienillä paikkakunnilla mopokorttinsa suorittavien ei tarvitsisi matkustaa ajokoetta varten.

Tieliikennelaki – mopon käyttö ajokaistalla

Jos mopoa käyttää liikenteessä, tulee sen olla aina liikennevakuutettu. Mopon ajaminen on edelleen kielletty moottoritiellä ja moottoriliikennetiellä suurien ajonopeuksien vuoksi, mutta mopojen ajaminen valtateillä on sallittu. Mopoa täytyy kuljettaa pientareella, mikäli siihen on riittävästi tilaa turvallisuus mielessä pitäen. Mopoilijoiden tulee siis pysyä tien oikeassa laidassa, joka johtuu heidän alhaisemmasta sallitusta liikennenopeudesta. Mopolla saa myös ajaa niitä kevyen liikenteen väyliä, jotka ovat varustettu lisäkilvellä ”sallittu mopoille”. Täten kaupungit ja kunnat ovat voineet itse määritellä, millä kevyeen liikenteen väylillä mopoilu koetaan turvallisiksi ja millä ei. Esimerkiksi Helsingissä mopot on usein kuitenkin siirretty ajotielle.

Mopon virittäminen

Virittämisellä tarkoitetaan mopon rakenteellisen nopeuden sääntelyä niin, että se ylittää 45 km/h nopeusrajoituksen tai maksimi kuutiometri vaatimuksen. Mopo, jonka rakennetta on muutettu, mutta joka edelleen täyttää mopon määritelmän vaatimukset, on sallittu. Mopoa on sallittua virittää myös niin, että se ylittää asetukset, mutta tästä seuraa, että sen ajaminen yleisillä teillä on laitonta. Virityksestä seuraava rangaistus on syyte ajokortitta ajosta, mikä voi johtaa ajokieltoon tai ajokortin lykkäämiseen. Rahalliset seuraamukset puolestaan koostuvat autoverosta, sakoista, muutoskustannuksista takaisin mopoksi, korotetusta liikennevakuutusmaksusta sekä katsastusmaksusta. Jos virityksestä kiinni jäänyt ei maksa veroja tai vakuutusmaksuja, voi tämä johtaa hänen luottotietojensa menetykseen.